Lam Ly Ngọc
Mỗi đứa trẻ sinh ra không phải đứa nào cũng có được hạnh phúc nhưng điều đó không ảnh hưởng tới niềm tin luôn ấp ủ bên trong chúng. Giống như tôi, tôi đã có một cuộc hành trình dài đi tìm lại con người của chính mình...

Nhận xét về Lam Ly Ngọc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ