Làm Dâu Nhà Tỷ Phú
Cô gái nhà nghèo gặp tổng tài tỷ phú, anh tráo đổi thân phận với anh trai, dịch dung để hỏi cưới cô. Ban đầu chỉ muốn thử lòng cô gái nhưng không ngờ tiếp xúc lâu dài anh đã yêu cô lúc nào không hay. 

Nhận xét về Làm Dâu Nhà Tỷ Phú

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ