Lạc

Người con trai ấy mang vẻ đẹp mong manh, thuần khiết. Người con trai ấy tinh tế trong tà áo truyền thống. Người con trai ấy kiêu kì mà cũng hết sức kiêu căng. Người con trai ấy? Không có tên thật? Không có xuất thân rõ ràng. Chỉ biết người con trai ấy gọi là  "Lạc". Chỉ biết người con trai ấy luôn bên cạnh cảnh sát trưởng. Không biết họ vì sao mà bên nhau? Không biết vì sao họ hòa hợp! Tựa duyên kiếp.

Nhận xét về Lạc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ