Là Sếp Lừa Em

"Sao em không thử yêu người khác đi?"

Lý Lập Thành ghé sát tai Bình Nhi nói: "Tôi chắc chắn em sẽ quên tên đó ngay."

Cả đời Bình Nhi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ yêu lãnh đạo của mình.

Không phải lỗi của cô, tất cả là do Lý Lập Thành lừa cô. 

"Tôi lừa em? Chỗ nào?"

Nhận xét về Là Sếp Lừa Em

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ