Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?
Doãn Khả Vy sau khi gặp tai nạn thì trọng sinh trở về thời điểm năm cuối cấp Trung học.                                                                                              
Được làm lại cuộc đời, cô thay đổi chính mình, quyết tâm theo đuổi mối tình đầu đơn phương.                                                                                   
Cô: "Anh như thế này sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy!"                                                                                    
Hắn: "Hiểu lầm gì?"                                                                                                
Cô: "Hiểu lầm chúng ta có một chân."                                                                                                                        Hắn: "Chúng ta từ lúc nào không phải?"                                                                                                                            Cô: "Ai cưa ai?"                                                                                                       
Hắn: "Là ai cưa ai khác biệt sao?"

Nhận xét về Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ