Ký Sự Đông Cung
"Khứ niên kim nhật thử môn trung. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất tri hà xứ khứ. Đào hoa y cựu tiếu đông phong." 
Một người là thanh mai trúc mã, một thời niên thiếu tốt đẹp, hứa hẹn cùng nhau răng long đầu bạc...Một người là người cùng nàng bái đường thành thân. Hắn vì nàng mà bốn bề bảo vệ, không để nàng có chút thương tích gì...Cuối cùng Lý Nhược Vũ sẽ chọn ai? Ai sẽ là người cùng nàng đi đến cuối cùng? 

Nhận xét về Ký Sự Đông Cung

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ