Kỷ Nguyên Huyền Thoại

Đây là thời đại của mạt thế và quái vật, nơi mà các chủng loại quái vật và các bộ tộc ngoài hành tinh quần ma loạn vũ trên Địa Cầu.


Một kẻ trọng sinh, mang trên người sự bí ẩn quay về thời điểm trước khi mạt thế khởi đầu bảy ngày.


Là kẻ ác hay là anh hùng?


Tất cả đều được phán định bởi sức mạnh!


Một tổ chức liên kết với những kẻ khao khát sức mạnh được lập nên, thành lập bên dưới bóng đêm đen như mực của Đại Việt, từ từ trưởng thành lên thành một cự nhân sừng sững giữa trời đất, sóng vai với Chư Thần.

Nhận xét về Kỷ Nguyên Huyền Thoại

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ