King Of Heroes - Kẻ Cứu Thế

Câu chuyện kể về vị anh hùng King of Heroes tên Gilgamesh tái sinh xuống cõi trần để chặn âm mưu thống trị nhân gian của Quỷ vương. Tất cả địa danh, tên nhân vật,... đều là hư cấu.

Nhận xét về King Of Heroes - Kẻ Cứu Thế

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ