Kiếp Sau Liệu Còn Ai Niệm A Di Đà?

ái, vướng bận
Tỉnh giả tình thiểu túy tình thố.

Nghe nói ở nơi sâu trong một khu rừng nọ có một đầm sen.

Lại nghe nói ở đầm sen đó có một Liên Trì tinh đã tu luyện hơn ba ngàn năm.

Vẫn là nghe nói, Liên Trì tinh đó đã chết tình...

Nhưng người ta chỉ là 'nghe nói', bởi vậy không một ai có thể chứng thực cho những lời nói đó.

Vậy nên rất nhiều năm sau, những lời 'nghe nói' kia dần chìm vào quên lãng, đến cả câu chuyện tình cảm động của một Liên Trì tinh với một nhà sư cũng dần bị mai một.

Đến nỗi gần như không còn một ai nhớ.

Chỉ trừ Liên Trì tinh...

Nếu được, hắn muốn quên đi. Nhưng làm sao quên được? Làm sao quên đi ba kiếp luân hồi của người kia?

Chính là, yêu một lần liền cứ vậy khắc cốt ghi tâm!

Xuân phong khuấy động trì thủy...

Lại khuấy không được lòng người bên hồ!

Và rất nhiều năm sau đó, Liên Trì tinh mới thực thanh tỉnh, "Hóa ra ta đã yêu ngươi nhiều đến vậy!"

Muốn buông tay, lại không nỡ...

Giá như nhân sinh vẫn như lần đầu gặp mặt...

Nhất sinh nhất thế, nhất bái thiên địa.

Nhị sinh nhị thế, hữu duyên tương phùng.

Tam sinh tam thế, thủ châu đãi thố.

Văn án:

ái, vướng bận
Tỉnh giả tình thiểu túy tình thố.

(Dịch nghĩa:

Không yêu, không vướng bận
Người tỉnh tình thì ít mà người say tình thì vô số.)

Nếu ngay từ khi bắt đầu, chúng ta được tự lựa chọn cho số phận của mình, vô luận thế nào, tất thảy mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp.

Đông phong cốt vẫn là đông phong, không thể khác, không thể là tây phong...

Nghe nói, ở nơi sâu trong một khu rừng nọ có một đầm sen.

Lại nghe nói, đầm sen đó có một Liên Trì tinh đã tu luyện hơn ba ngàn năm.

Vẫn là nghe nói, Liên Trì tinh đó đã chết tình...

Nhưng người ta chỉ là 'nghe nói', bởi vậy không một ai có thể chứng thực cho những lời nói đó.

Vậy nên rất nhiều năm sau, những lời 'nghe nói' kia dần chìm vào quên lãng, đến cả câu chuyện tình cảm động của một Liên Trì tinh với một nhà sư cũng dần bị mai một.

Đến nỗi ---

Không một ai nhớ.

Chỉ trừ ---

Liên Trì tinh!

Nếu được, hắn muốn quên đi. Nhưng làm sao quên được? Làm sao quên được tình đầu? Làm sao quên đi ba kiếp luân hồi của người kia?

Chính là, yêu một lần liền cứ vậy khắc cốt ghi tâm!

Xuân phong khuấy động trì thủy...

Lại khuấy không được lòng người bên hồ!

Và rất nhiều năm sau đó, Liên Trì tinh mới thực thanh tỉnh,

"Hóa ra ta đã yêu ngươi nhiều đến vậy!"

Có lẽ đã đến lúc phải --

Buông tay...

Giá như nhân sinh vẫn như lần đầu gặp mặt...

Nhất sinh nhất thế, nhất bái thiên địa.

Nhị sinh nhị thế, hữu duyên tương phùng.

Tam sinh tam thế, thủ châu đãi thố.
...

Chính là ... chúc ngươi nhất lộ bình an....


Nhận xét về Kiếp Sau Liệu Còn Ai Niệm A Di Đà?

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ