Kịch Bản Kinh Dị

Cậu, Hoàng Tuân, là tiểu thuyết gia đối mặt vấn đề lớn trong sự nghiệp của mình, thân mang bệnh về thể xác...và tinh thần.

Không ai biết cậu đã có vợ, ngoại trừ cậu, dù có có hỏi những người xung quanh ai cũng không biết, vợ cậu đã biến mất.

Một ngày, một sự kiện xảy đến khiến cuộc sống cậu đã đảo lộn liên quan đến...cô ấy

Nhận xét về Kịch Bản Kinh Dị

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ