Không Có Ngày Mai

“Nếu như một ngày nào đó em chết đi, em sẽ không để lại bất cứ một lá thư nào cho mọi người, em muốn tất cả mọi người đều nghĩ không thông, em sẽ mang tất cả bí mật theo em đến cuối đời, em chính là muốn làm cho họ phải hối hận khi đã đối xử như thế với em.”


Nhận xét về Không Có Ngày Mai

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ