Không Bằng Tuyết Rơi Tháng Sáu
Một lần gặp gỡ, chung định cả đời.
Hàn Thần chờ đợi bảy năm, cuối cùng cũng có cơ hội nên duyên cùng Hạ Tuyết, ban đầu là vì giúp cô giành lại Hàn Thị, sau này là làm chỗ dựa vững chắc cho Hạ Tuyết trước mọi sóng gió.
Trước người khác, Hàn Thần lạnh lùng tàn nhẫn, trước Hạ Tuyết, Hàn Thần ôn hòa ấm áp.
Ngàn vạn danh viện thiên kim cũng không bằng tuyết rơi tháng sáu.

Nhận xét về Không Bằng Tuyết Rơi Tháng Sáu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ