Khoảng Lặng

Cậu biết về tình cảm của tôi không có nghĩa cậu buộc phải đáp lại nó. 

Cậu chọn im lặng, đó là quyết định của cậu.

Tôi chọn từ bỏ, đó là quyết định của tôi.

Thể loại: Boylove ngược, HE.

Tác giả: D.D.D

Nhận xét về Khoảng Lặng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ