Khi Pháo Hôi Đi Xong Cốt Truyện
Thể loại: Đam mỹ, 1x1, xuyên nhanh, sủng, HE...


Sau khi Thiên Đạo hỏng mất, các tiểu thế giới có nguy cơ bị chiếm lấy khí vận, trở nên tan vỡ theo mỗi lần luân hồi.


Mạc Chước - một thiếu niên bình thường nhưng không hiểu sao một ngày cậu mất đi ý thức của bản thân...


Ban ngày là một tên luyến ái não, buổi tối thì tìm đủ mọi cách thoát khỏi khống chế.Cho đến một ngày, Mạc Chước được ủy thác cứu lấy khí vận chi tử, cùng cứu lấy sự tự do của bản thân.


Gỡ mìn: 
- Hành văn tiểu học, tình tiết có thể bị não động hay vô logic, thỉnh thận nhập.


- Vai chính có hào quang ngàn dặm, tô tô sảng sảng, đích thị là con ruột.- Bối cảnh không có thật, nếu có chỉ là trùng hợp, đừng đào sâu nghiên cứu.

Nhận xét về Khi Pháo Hôi Đi Xong Cốt Truyện

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ