Khi Anh Mười Tám Em Mới Sinh Ra Đời

Tên truyện: Khi Anh Mười Tám Em Mới Sinh Ra Đời

Tác giả: Kẻ Phản Diện

Thể loại: ngôn tình, đô thị, ngọt sủng.


Cặp chính: Tạ Minh Huân × Ngôn Giang


Văn án:

Ngôn Giang từ khi sinh ra đã được bao bọc bởi một ông chú hơn mình tận mười tám tuổi - Tạ Minh Huân.


Cô đào hố, có người lấp; hút cạn giếng có người bơm đầy; đi phía trước phía sau đã có người xóa dấu vết. Vì vậy, Ngôn Giang càng trở nên lì lợm và quậy phá. 


Bỗng một ngày, Tạ Minh Huân không muốn chiều chuộng nữa. Hắn ta muốn dạy dỗ lại cục bông dát vàng hư hỏng này. 


Nhận xét về Khi Anh Mười Tám Em Mới Sinh Ra Đời

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ