Khang Kiều Trên Thương Trường

"Im lặng là khúc tiêu mặc biệt ly

Trầm mặc là khang kiều đêm nay."

                          Từ Chí Ma

Cuộc chiến trên thương trường để quyết định lại một lần nữa mối quan hệ của họ.

Yêu hay thù?

Nhận xét về Khang Kiều Trên Thương Trường

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ