Kẻ Ngốc Này Yêu Em Đến Cuồng Si

Nếu bàn tay đã nhuốm bẩn bởi tiền tài và địa vị thì nên lấy gì để rửa? Mễ Tử Yên không biết. Độc đoán, lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường và mọi người xung quanh nhưng có một ngoại lệ duy nhất đối với cô, đó chính là người chồng ngốc - Thiệu Nhất Sinh. Người chồng ngốc đơn thuần này giúp cô giải tỏa những cảm xúc tội lỗi, những nỗi đau về tinh thần trong quá khứ. Nên suốt ba năm, dù là hôn nhân thương mại nhưng hắn vẫn là người cô giành ra nhiều tâm can nhất. "Có một nữ nhân tàn nhẫn với cả thế giới nhưng yêu thương một mình anh." "Có một kẻ ngốc thờ ơ với cả thế giới nhưng yêu em đến mức cuồng si." 

Nhận xét về Kẻ Ngốc Này Yêu Em Đến Cuồng Si

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ