Kẻ Bần Tiện
Năm ấy, khi tôi còn đang là một ông chú lụy tình, sải tay dài đằng đẵng cũng không ôm hết muôn vàn cái khổ của người nghèo thì em xuất hiện và biến tôi trở thành con người bần tiện nhất trong tất cả những người bần tiện.

Nhận xét về Kẻ Bần Tiện

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ