[Jensoo] Lời Nguyền Tình Yêu

"Yêu" đó là từ tôi không được phép nói. Cho dù là em đi nữa, tôi cũng không được phép nói. Em đã trọng sinh bao nhiêu lần để cứu tôi? Em đã chết bao nhiêu lần vì tôi? Sự ra đi của em là lỗi của tôi? Em biết hết tất cả những thứ thuộc về tôi. Nhưng tôi chẳng biết gì về em.

Nhận xét về [Jensoo] Lời Nguyền Tình Yêu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ