Island (Đảo)

Bốn biển và năm châu những gợi tả đầu tiên khi nhắc đến hai từ “Thế giới”, vẫn là quả đất tròn với thứ màu xanh biếc nhưng sẽ là một “Thế giới” hoàn toàn khác. Một “Thế giới” nơi con người không còn là sinh vật ở thứ bậc cao nhất, nơi tồn tại bốn biển nhưng châu lục lại là định nghĩa chưa từng được nhắc đến.

 

“Cổ tích - Thực tại - Linh hồn - Niềm tin”: Bốn vùng biển lớn chiếm trọn bề mặt Trái Đất với đặc trưng riêng về địa lý, khí hậu ở mỗi vùng biển mà gắn liền với những hệ sinh vật khác nhau cùng tồn tại trên các hòn “Đảo”.

 

“Linh hồn”, vùng biển ma mị đại diện cho một nửa đen tối của thế giới tồn tại những sinh vật của sự sợ hãi được nhắc đến với cái tên Fearo. Tham vọng, quyền lực và háo chiến là bản chất của đa số sinh vật này, như một thế lực đầy nguy hiểm cùng nhau bọn chúng bước ra khỏi ranh giới của “Linh hồn” và tiến đến khắp phần còn lại. Một cột mốc lịch sử đánh dấu cho sự tái cấu trúc về sau.

 

Chuyển biến sau hơn một thế kỷ, Fearo thật sự trở thành một đế chế phát xít độc tài có dưới trướng là hàng ngàn đảo lớn nhỏ khác nhau ở khắp mọi nơi trên thế giới. Rời xa quê nhà từ khi còn bé, mang theo lý tưởng của bố về một con đường mới sau mười lăm năm MK bắt đầu chuyến hành trình trở về giải phóng quê nhà Greenland khỏi ách đô hộ của đế chế Fearo.

Nhận xét về Island (Đảo)

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ