Hỷ Ý

Tận cùng của sinh mạng là sự tử vong, vậy ý nghĩa của sự sống là gì?


Bùi Tuấn lang thang trong sắc trời ố vàng, nhân sinh như gió thoảng nhẹ trôi. Cuộc đời là những chuỗi dài ác mộng, tàn nhẫn đến đáng sợ. Chỉ ở đó, nơi tận cùng của ánh trăng, một thế giới mới dần hé mở.

Nhận xét về Hỷ Ý

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ