Huyết Lệ Trần Gian
Thấu hiểu được nổi lòng nào khi chỉ còn người thân cuối cùng.
"Nghĩa phụ, nếu sau này có chuyện gì thì người đừng giấu con có được không?"
Một câu "người đừng giấu con" lại trở thành một gai nhọn mọc ở trong lòng y. Y thật sự có điều khó nói, ai biết được những năm ở trần gian y trải qua những gì. Lại thêm thời gian y lớn lên đã trải qua những gì.
"Có những điều con không nên biết như vậy sẽ tốt cho con."
....
"Thẩm Hy Nguyệt, ngươi từng nói là sẽ không giấu ta chuyện gì mà! Tại sao lại giấu ta nhiều chuyện như vậy?"
"Rốt cuộc ngươi có xem ta là nghĩa tử không?"
Rốt cuộc là y sai hay là hắn sai?

Nhận xét về Huyết Lệ Trần Gian

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ