Hướng Về Em

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Thanh xuân vườn trường, 1v1, ABO.

Hắc Yến Anh công x Tư Hạ thụ.

Văn án:

Đây chỉ là một câu chuyện dễ thương về tình yêu của đôi chim Tư Hạ và Hắc Yến Anh.

Nhận xét về Hướng Về Em

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ