Hồng Hạc Bay Về Phương Xa

Một kẻ sinh ra trong nhung lụa như hắn, vốn dĩ nên được lớn lên trong sự thoải mái sung sướng nhất mới phải. Vậy mà chính sự sung túc nhung lụa kia mới chính là thứ lồng sắt dát lên thứ hào nhoáng ảo ảnh, khiến cho con người bị bó buộc, tạo thành thứ quy tắc luật lệ không thể vượt qua. 

Nếu như có thể, hắn thà hóa thành con chim hồng hạc tự do bay lượn, không màng thế sự, không màng nhân quả...


Nhận xét về Hồng Hạc Bay Về Phương Xa

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ