Hôn Phu Trời Định

Chuyện tình của họ là do mẹ cô đã cố tình sắp đặt, hay là do nhân duyên đã định sẵn từ trước? Anh là vị hôn phu mà mẹ cô đã chọn cho cô đấy sao? Vậy mà cô cứ ngỡ anh thật sự chỉ là một người anh trai nuôi, tình yêu của cô sẽ vĩnh viễn không có được... Nhưng, cuộc sống vẫn luôn có nhiều sự bất ngờ. Thiết nghĩ, anh chính là vị hôn phu ông trời đã ban tặng cho cô chăng?

Nhận xét về Hôn Phu Trời Định

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ