Hôm Nay Lại Phải Đi Bắt Quỷ

Hôm Nay Lại Phải Đi Bắt Quỷ.


Giới thiệu:


“Mọi người có tin trên đời này có ma không?”

Bạch Anh: “Tôi theo chủ nghĩa vô thần”

Khải Tâm: “Tôi chỉ tin vào khoa học!”

Sau đó…

Khải Tâm: “Chủ nghĩa vô thần?”

Bạch Anh: “Chỉ tin vào khoa học?”

Lại một thời gian nữa…

Khải Tâm: “Mi cứ trốn đi, hôm nay anh đây có thời gian chơi với mi cả đêm.”

Bạch Anh: “Em có ba mươi phút để bắt nó.”

Khải Tâm: “Tại sao???”

Bạch Anh: “Ngày mai tôi sẽ giao bài kiểm tra trên lớp.”

Khải Tâm: “…”

Đây chỉ là câu chuyện kể về quá trình đi bắt quỷ của cặp thầy trò rởm.

Nhân vật chính: Bạch Anh, Nguyễn Khải Tâm.

Mọi thông tin đều là giả định, các bạn vui lòng không so sánh với đời thực.

 

Nhận xét về Hôm Nay Lại Phải Đi Bắt Quỷ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ