Học Viện Holight

Học viên Holight, một trong bốn học viện hàng đầu vương quốc Alaiza. Nơi sản sinh ra vô số nhân tài cho vương quốc. Những vị trí cốt cán trong triều đình đều xuất thân từ nơi đây. Nói không ngoa đây chính là điểm bật cho bất kì ai nếu muốn chen chân vào giới quý tộc, trở thành những kẻ máu mặt trong triều đình. Cũng chính vì vậy, vô số các nhà quý tốc đặt trọn niềm tin vào đây. Họ gửi gắm con em mình cho học viện với hy vọng rằng một ngày nào đó, thế hệ sau của họ sẽ có một chỗ đứng vững chắc trong xã hội đương thời. Wodash - nhân vật chính của chúng ta tới học viện với một mục đích duy nhất: đánh bại tất cả kẻ mạnh để trở thành người mạnh nhất. Từ đó những câu chuyện xung quanh cuộc chiến của cậu liên tiếp diễn ra tạo nên một cuộc hành trình lớn mà chưa ai dám nghĩ tới.

Nhận xét về Học Viện Holight

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ