Học Cách Câu Dẫn Anh

Nghe nói ở Đô Hoa có anh Trần buôn đồ cổ rất có tiếng, là người nổi tiếng phong độ, không thích phụ nữ chỉ thích đồ cổ.  


Trong một phiên vụ trộm đồ, Hà Ý Nhiên nhìn ra món đồ quen thuộc của nhà mình nên đã đóng giả nạn nhân để theo chân anh Trần về nhà. 


Nghe đâu, sau đó Hà Ý Nhiên vì trả thù anh Trần đã ức hiếp đày đoạ mình nên mới câu dẫn anh, muốn Bách Uy phải yêu mình say đắm, nào đâu lại khiến bản thân tự sa vào lưới tình của cả hai… 


Trần Bách Uy x Hà Ý Nhiên

Nhận xét về Học Cách Câu Dẫn Anh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ