Hoàng Thượng Dâm Tặc!

Bách hợp, cổ đại...   

Văn Án: 

Ngay từ đầu, ta muốn an nhàn sống. Nhưng trời cao, lại cho ta gặp nàng. Từ khi ấy, ta lập kế cướp vị. Chỉ mong sau, ta sẽ có được nàng. Để an toàn, ta dựng nên vở kịch. Giả ác nhân, rồi giả luôn sắc lang. Ai cũng gọi, ta là Hoàng Thượng. Kèm theo là, Dâm Tặc nhất thế gian! Khi nàng, dần thích hắn. Mặt nạ, cũng gỡ ra. Khiến nàng, tim vỡ vụn. Tự hỏi, đúng hay sai?

Nhận xét về Hoàng Thượng Dâm Tặc!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ