Hoàng Hậu Nổi Loạn: Đi Nhậu Thôi!

Nội dung truyện Hoàng Hậu Nổi Loạn: Đi Nhậu Thôi!


Một siêu trộm xuyên không trở thành bậc "Mẫu Nghi Thiên Hạ", vô tình bị cuốn vào vòng vây tranh đấu ác liệt. Liệu rằng có thể thoát ra được hay không?Một bậc quân vương tâm trí luôn hướng về giang sơn xã tắc mà không trừ thủ đoạn, lại có thể vì người quan trọng trong lòng mà bất chấp tất cả mọi thứ. Vậy có thể vì một khắc động tâm, lỡ sinh tình mà chịu từ bỏ cả hai thứ quan trọng nhất của đời hắn không?Nếu muốn biết KẾT thế nào? Mời LẾT vào truyện!!!

Nhận xét về Hoàng Hậu Nổi Loạn: Đi Nhậu Thôi!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ