Hóa Thần Ký

"Thế giới nhiễu nhương, vậy thì cứ hủy diệt nó đi."

Sáng Thế tạo ra 5 thế giới: ánh sáng, sự sống, sinh sôi, cái chết, bóng tối. Ánh sáng sinh ra sự sống, sự sống sinh sôi rồi lại chết đi, chìm vào bóng tối để tiếp tục trở về với ánh sáng.

Khương Tuệ là tiểu chủ Thần Tiên Cung, thần tiên duy nhất có thần đan Lưu Ly nắm giữ vận mệnh của thế giới sinh sôi, nhìn thấu được quá khứ hiện tại và tương lai. Câu chuyện của Khương Tuệ xảy ra ở thế giới sinh sôi, nơi tất cả mọi sinh linh đều có linh mạch và có thể tu đạo, hấp thụ linh khí trong trời đất luyện thành chân nguyên, chân nguyên chính là nền tảng hóa thần, từ đó thoát khỏi việc bước vào cái chết và bóng tối, từng bước đến gần với Sáng Thế.

Tại thế giới sinh sôi, quỷ từ thế giới bóng tối luôn tìm cách tác loạn khiến cho sinh linh ở thế giới sinh sôi liên tục rơi vào biến cố, từ đó dẫn đến lòng tin tan rã, chia cắt sinh linh ở thế giới sinh sôi thành nhiều thế lực đối đầu nhau, đi ngược với mong muốn của Sáng Thế.

Để bảo vệ trật tự của 5 thế giới, ngăn cản quỷ từ thế giới bóng tối xâm chiếm và lôi kéo toàn bộ thế giới sinh sôi chìm vào bóng tối, Khương Tuệ đã phải trải qua muôn vàn biến cố trên con đường hóa thần lại từ đầu. Đồng thời trên con đường đó nàng cũng đã tìm ra được ý nghĩa tồn tại của mình giữa 5 thế giới mà Sáng Thế tạo ra. 

Nhận xét về Hóa Thần Ký

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ