Hoa Đăng

Một câu truyện mà mỗi nhân vật đều mang những nội tâm khác nhau và những nỗi dằn vặt khác nhau. Đồng thời nói lên tâm tư đơn thuần của những đứa trẻ, non nớt và bé bỏng. Thời gian rồi sẽ làm gì với những cảm xúc của bọn con nít ngày ấy?

Nhận xét về Hoa Đăng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ