Hồ Sơ Thứ Nhất
Bùi Nhất Sơn - điều tra viên trẻ tuổi và tài ba của học viện hàn lâm Khoa học Tội chứng Đại học phía tây NewYork. Anh trở về nước sau hơn mười năm tha phương để đảm đương vị trí Chủ nhiệm mới của phòng Kỹ thuật Hình sự khu vực phía nam.

Đồng hành cùng Sơn là bác sĩ giám định viên pháp y Nguyễn Ngọc Thịnh Phát. Một người anh em cùng cha khác me, đồng thời cũng là cộng sự đắc lực song cùng anh trong những vụ trọng án bí ẩn.

Phối hợp cùng với đội Đặc nhiệm của thiếu úy Đặng Đạt Khánh, Phòng kỹ thuật Hình sự của Bùi Nhất Sơn và Tổ Giám định Pháp y của Nguyễn Ngọc Thịnh Phát đã trở thành ba mũi nhọn đi đầu trong công tác đấu tranh, ngăn ngừa, phòng chống tội phạm và duy trì trật tự, giữ gìn trị an và an toàn, anh ninh xã hội.

Nhận xét về Hồ Sơ Thứ Nhất

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ