Hiện Thực Mơ Hồ

Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan. Vốn là sản phẩm của con người khi chìm vào trạng thái nghỉ ngơi, giấc mơ có ác mộng và cũng có mộng đẹp. Chẳng phải điều khao khát nhất của con người, cũng được đặt tên là ước mơ hay sao? Vậy mơ là cách để con người tiến về phía trước, hay là cách họ trốn tránh thực tại?

Những người từng sống trên đời, đều là khổ, đời là khổ, mộng và mơ, thực tế và hiện tại, khó nói và khó thoát. Gia Minh cũng thế. Anh cũng có nỗi khổ, cũng có những ám ảnh về tâm lý. Đằng sau sự độc lập và nỗ lực đấy, là những giấc ngủ chưa bao giờ bình yên hay sao?

Trong tâm trí của Gia Minh, luôn tồn tại một bức tường. Ngày qua ngày, anh chống đỡ bức tưởng để chúng không đổ sụp xuống cuộc đời anh. Nhưng chưa một lần anh cố gắng vượt qua cả. Vậy nên, anh mơ! Anh lạc lối rồi!

Nhưng có sao đâu, nếu chúng ta không thể đối diện, thì sớm muộn, mọi thứ cũng sẽ sụp đổ. Cứ dạo chơi đi, cứ mơ đi, không mơ sao biết quý hiện thực. Có những việc, phải như vậy, mới được như thế!

Nhận xét về Hiện Thực Mơ Hồ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ