Chương 12: Thượng Thủy Thánh Mẫu

Hẹn Ước Ba Sinh Đỗ Uyên 1308 từ 13:15 02/06/2022

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.


Chú thích:

Thượng Thủy Thánh Mẫu dựa theo tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, tức thờ Tam Tòa Tứ Phủ, còn Tứ Pháp Vân – Vũ – Lôi – Điện là bốn bị nhiên thần được thờ để cầu đảo mong mưa thuận gió hòa. Trong truyện, Tứ Phủ cai quản Dương giới và Âm giới thuộc tầng Đất được hiểu như sau.

-Thiên Phủ của Thượng Thiên Thánh Mẫu, quản con người khi sống, Liễu Hạnh Mỵ Nương kế ngôi, con gái út của Thượng Thiên Thánh Mẫu

-Địa Phủ/ Âm Phủ của Thượng Địa Thánh Mẫu, quản con người khi chết, U Linh thần nữ tại vị

- Thủy Phủ của Thượng Thủy Thánh Mẫu, quản sông biển gió mưa… ba con gái của Lạc Long Quân tại vị

1. Thủy Tinh Động Đình Ngọc Nữ Mỵ Nương

2. Hoàng Ba Đoan Khiết Mỵ Nương

3. Tam Giang Mỵ Nương

-Lâm Phủ của Thượng Ngàn Thánh Mẫu, quản rừng núi đất đai… La Bình Mỵ Nương kế ngôi, con gái của Tản Viên và Ngọc Hoa.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hẹn Ước Ba Sinh

Số ký tự: 0