Hệ Thống: Kí Chủ Nhà Ta Không Có Kí Ức

Bạch Chi Nguyệt không nhớ bản thân mình là ai,  lúc này cô là chỉ một linh hồn vất vưởng ở Thiên giới. Cho tới một ngày cô bị trói định với một hệ thống,...

Hệ thống bảo bảo: Chỉ cần kí chủ hoàn thành được tất cả tâm nguyện của từng người trong từng thể giới, cô sẽ mở ra được một mảnh kí ức của linh hồn mình.

Bạch- siêng năng online: Ta nhất định sẽ chăm chỉ [ánh mắt quyết tâm].

...

Hệ thống bảo bảo: Kí chủ đại nhân, sao dạo này cô làm việc chậm hơn so với tiến độ thế...?

Bạch Chi Nguyệt: Nguyện vọng của họ đều là tìm được ý trung nhân tốt, mà xung quanh không có ai phù hợp cả.

Nam chủ: Ta đã là người phù hợp nhất với nàng rồi. Nàng cần gì phải tìm kiếm, ta luôn đứng đây chờ nàng. 


P/s: Truyện đầu tay cảm ơn mọi người đã ghé qua để đọc. Yêu mọi người!


Nhận xét về Hệ Thống: Kí Chủ Nhà Ta Không Có Kí Ức

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ