Hệ Thông Giả Trang Toàn Năng!

Thế nhân đều đồn đại rằng, trên mảnh đại lục này tồn tại một cỗ thế lực mà chỉ có khí vận chi tử có thể gia nhập, toàn bộ thành viên bên trong đều là hiện thân của kỳ tích, tùy tiện xuất hiện một vị tuyệt đối là vạn cổ đại đế! Thiên địa thánh nhân!


Từng có người tận mắt nhìn thấy một trong những thành viên của tổ chức, lấy sức phàm nhân thống nhất đại lục!


Có người thì bảo rằng, đã từng có một vị lão giả lúc còn trẻ không có thiên phú tu luyện, đến khi tuổi già xế chiều lại đột nhiên khai khiếu, nhất luyện trở thành chí tôn đạo tổ!


Một vị đế tôn thổn thức kể lại, hắn có một người bằng hữu thực lực không kém, tận mắt chứng kiến người nọ bị vô số thiên ma vây công, nhục thân hủy hoại, hồn phi phách tán. Vậy mà sau trăm vạn năm trôi qua, vị bằng hữu này đột nhiên sống lại, mang theo một thân tu vi khủng bố giết ngược trở về Chân Ma Giới!


Tô Thần lẳng lặng lắng nghe. Hắn chỉ lắc đầu cười xấu hổ.


"Thật xin lỗi! Tất cả những người mà các ngươi đang nói đều do ta giả trang mà ra cả!"

Nhận xét về Hệ Thông Giả Trang Toàn Năng!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ