Hệ Thống Giả Nai
Truyện Hệ Thống Giả Nai đã ký hợp đồng xuất bản độc quyền với Enovel. Bất kỳ hình thức sao chép nào nếu không được sự cho phép của Enovel là vi phạm bản quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tạ Phong Tư nổi tiếng về tính cách hiểm ác ngoan tuyệt, giết người không ghê tay, vô cảm tuyệt tình. Bởi vì sợ hãi Tạ Phong Tư, một đám người đã bắt tay với nhau tạo ra một hệ thống nhỏ, sau đó bắt Tạ Phong Tư ném vào bẫy của hệ thống.

Tạ Phong Tư đột nhiên bị ép phải giả nai biểu thị: Trẫm chính là ảnh đế thời 4.0.

Đám người đặt bẫy trở thành người mai mối bất đắc dĩ biểu thị: Bọn họ muốn Tạ Phong Tư đối tốt với tất cả mọi người chứ không phải muốn Tạ Phong Tư vì một người mà có thể giết cả thế giới đâu. Hu hu.

Thế giới thật quá nhẫn tâm với bọn họ muốn làm lại.

Nhận xét về Hệ Thống Giả Nai

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ