Hệ Thống Của Ta Là Đại Boss
Truyện Hệ Thống Của Ta Là Đại Boss đã ký hợp đồng xuất bản độc quyền với Enovel. Bất kỳ hình thức sao chép nào nếu không được sự cho phép của Enovel là vi phạm bản quyền và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Số phận bi thảm, ông trời trêu ngươi. Bị sét đánh hắn xuyên qua một thế giới tu tiên.


Tất nhiên là có mang theo hệ thống phụ trợ. Nhưng hệ thống này lạ lắm


Hệ thống: "Ta đã hoàn thành KPI thời đại này thế nên kí chủ vẫn là nên sớm chết đi"


Truyện hài hước,  main vô sỉ nhưng vẫn logic, phụ có não


Cảnh giới: Nhập khí, Hóa linh, Đan linh, Hải linh, Hóa  hình, Pháp tắc, Pháp tướng cảnh


Truyện giành cho độc giả 16+

P/s: Mọi nhân vật, tình huống đều là giả tưởng không có thật.


Nhận xét về Hệ Thống Của Ta Là Đại Boss

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ