Hãy Nói Yêu Tôi Đi

Cậu yêu hắn bao nhiêu, đau thương đổi lại bấy nhiêu. 

Dù có làm bất kể thứ gì cho hắn, hắn cũng đều từ chối.

Không được rồi. Có lẽ đã đến lúc phải buông tay thôi.

Nhận xét về Hãy Nói Yêu Tôi Đi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ