Hạt Giống Vũ Trụ

Vũ trụ bao la rộng lớn, không ai biết nó hình thành từ đâu, như thế nào. Sâu bên trong, tận cùng của vũ trụ, một không gian cách biệt với bên ngoài, được coi là trái tim của vũ trụ.

Bên trong trái tim của vũ trụ, xuất hiện nhiều thế giới, mỗi thế giới sinh ra nhiều loài sinh vật khác nhau, được gọi chung là Thượng Nhân.

Còn bên ngoài vũ trụ, nơi cất chứa vô vàn thiên hà khác nhau, sinh ra rồi lại phá hủy. Mỗi thiên hà được hình thành từ các hành tinh với các hình dáng đặc thù khác nhau theo một quy luật nhất định, tạo lên một thiên hà theo vòng xoắn ốc.

Trong hàng tỉ các hành tinh, một hành tinh may mắn đủ điều kiện sinh ra sự sống, tất cả sinh vật sống trên hành tinh, thường được gọi Hạ Nhân.

Tiên Anh Minh, cậu thiếu niên may mắn nhặt được một viên đá quý có thể liên hệ tới thế giới các Thượng Nhân. Từ các Thương Nhân, cậu ta biết được những sự thật kinh khủng bên ngoài Vũ Trụ.

Nhận xét về Hạt Giống Vũ Trụ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ