Hành Trình Chinh Phục Thế Giới

A Âm tự cảm thấy mình là một người đen đủi. Nàng mang theo sự kì vọng chinh phục thế giới của cha mà rời khỏi nhà, cuối cùng vừa đi thì lạc đường, lại còn lạc đến tận nơi phong ấn của một tên ma tu.


Nhưng tên ma tu này rất đẹp, A Âm quyết định cùng hắn đi thực hiện ước mơ. Có điều…


“Không phải ngươi mạnh lắm sao? Sao ngươi không cứu ta! Ta bị bắt rồi này!”


“… Sức mạnh của ta vẫn còn thiếu một cái phong ấn và một cây kiếm nữa.”


“…”



Tóm tắt bằng một câu: Hành trình đi chinh phục thế giới của một cô gái nhỏ cùng một ma tu còn yếu hơn cả nàng.

Nhận xét về Hành Trình Chinh Phục Thế Giới

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ