Hành Trình Bảo Vệ Chồng Tương Lai
 Có con cún nhỏ lạc vào rừng sâu, cún nhỏ bị thương không thể nói chuyện, được mẹ dẫn về. Hổ con hung hăng cắn vào tay cún, chui vào lòng cún, thủ thà thủ thỉ kể chuyện trên đời.Có con hổ nhỏ hay nhe răng cười, như ánh mặt trời sưởi ấm cún nọ.

Nhận xét về Hành Trình Bảo Vệ Chồng Tương Lai

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ