Hạnh Phúc

Tôi là ai?

Anh là ai?

Chúng ta là ai?

Chẳng thể biết, chẳng thể hiểu.

Tại sao? Tại sao?

Tôi cũng chỉ muốn được hạnh phúc như mọi người...

Nhận xét về Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ