Hàn Nhậm Phục, Hối Hận Đã Muộn!

Bao nhiêu năm dành tình cảm ôn nhu nhất của mình cho Hàn Nhậm Phục là bấy nhiêu năm Tiêu Ý Nhã bị hắn hiểu lầm, dày vò, chán ghét. Đến khi cô gom đủ dũng khí buông tay, Hàn Nhậm Phục thân bại danh liệt, chỉ dám nói với cô một câu.

- Ý Nhã, xin lỗi em.

Nhận xét về Hàn Nhậm Phục, Hối Hận Đã Muộn!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ