Hai Thế Giới

Dương Minh Nguyệt đến thành phố Đ dưỡng bệnh, ở đây cô gặp được Khương Vũ, cậu chủ Homestay mà cô thuê.


Hai người ngày ngày ăn chung ở chung một nhà, chuyện gì đến cũng đến, nhưng Dương Minh Nguyệt lại muốn là người chủ động trước, mỗi ngày cô luôn tìm cách trêu ghẹo ai kia, khiến tim người ta nhảy nhót không ngừng mới vừa lòng hả dạ.


Đợi đến khi người ta chịu không nổi nữa, đem cô ấn lên tường hôn không dừng được, Dương Minh Nguyệt mới biết mình đang đùa với ổ kiến lửa, nhưng đã muộn rồi, người cũng đã bị người ta ăn vào miệng, có muốn khóc cũng không khóc được nữa.
Nhận xét về Hai Thế Giới

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ