Hai Kiếp Đau Thương

Như Sương là nàng, Ngọc Nhi cũng là nàng. Một người yêu ta, ta cũng yêu nàng. Một người yêu ta, ta lại hận nàng.

 Giây phút Khánh Vương gia từ trong gian khổ, dần dần bước lên đỉnh cao quyền lực trở thành Thái tử của Nam Viên Quốc cũng là lúc mãi mãi mất đi ánh trăng sáng trong đời mình. 

Nhận xét về Hai Kiếp Đau Thương

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ