Hạ Và Cốm

Khi mùa hạ rớt xuống chùm nắng vàng, cái mùa nhuốm đỏ đôi gò má những người vác cuốc, cái mùa bỏ ngỏ bao điều khác lạ, tôi rải bát cốm nó thích xuống ngôi mộ ươm xanh mùi cỏ, giá mà cái màu mơi mới của hạt cốm trái mùa đủ xoa dịu cõi lòng đã chết lặng của một tên ngông tuổi 25.

Nhận xét về Hạ Và Cốm

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ