Hạ Súng Lưu Tình Em

Cô chưa từng hối hận tiếc thay điều ngoại lệ duy nhất là anh. Hối hận vì tiếp cận anh, hối hận vì lỡ yêu anh dù biết trái cấm. Mạnh mẽ lý trí trong thâm tâm cô lại vụn vỡ bấy nhiêu.

- Em từng hối hận không?

- Hối hận.

- Nhưng anh yêu Di Giai, của anh.

Đời Cảnh Nghi không biết sợ trời đất, một tay nhuộm máu tanh duy chỉ hạ tình buông tay ôm cô. 

Nhận xét về Hạ Súng Lưu Tình Em

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ