Giữa Những Người Thân, Ta Cần Một Người Yêu

Mỗi con người, ai cũng sẽ có mặt sáng và tối trong tâm hồn. Ta chọn cách từ bỏ mặt tối, chỉ sống cùng với mặt sáng. Hay ta chọn cách sống hòa hợp giữa chúng. Hoàng Nghi đang trên hành trình đưa ra quyết định. Nhưng những lựa chọn ấy được tạo nên từ một viễn cảnh Hoàng Nghi bước đi đơn độc, không có người đồng hành. Cô luôn cảm thấy dù xung quanh cô có những người thân yêu, thương mến cô thật lòng. Cô vẫn thấy cô đơn. Liệu rằng Hoàng Nghi có thể sống mãi với những tình thương nồng nhiệt những chưa đủ sâu đậm ấy. Hay giữa những người thân, cô cần một người yêu?

Nhận xét về Giữa Những Người Thân, Ta Cần Một Người Yêu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ